TORUŃ, ŻEGLARSKA 31/5
+48 666 223 601

Regulamin Studia „Till Death Tattoo”

WARUNKI OGÓLNE

 1. Każdy Klient decydujący się na skorzystanie z usług Studia Till Death Tattoo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu – zapoznanie się z regulaminem oznacza automatyczną akceptację jego warunków.
 2. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
 3. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 4. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu, piercingu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
 5. W razie jakichkolwiek komplikacji lub wątpliwości odnośnie gojenia tatuażu, przekłucia lub usuwanego tatuażu należy kontaktować się ze Studiem osobiście lub drogą elektroniczną.
 6. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć i prac.
 7. W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

TATUAŻ

 1. Studio wykonuje tatuaże wyłącznie osobom pełnoletnim – osoba niepełnoletnia nie ma możliwości wykonania tatuażu nawet za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka, formularz kontaktowy na stronie internetowej lub osobiście w studiu.
 3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą elektroniczną. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wstępnej rezerwacji, chyba że w drodze wyjątku został ustalony inny termin.
 4. Wysokość zadatku zależy od wielkości tatuażu i jest ustalana indywidualnie przez Studio.
 5. Zadatek pozostawiony w Studio jest bezzwrotny.
 6. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą spotkania.
 7. Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku.
 8. Cena każdego tatuażu ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości, miejsca oraz stopnia skomplikowania projektu.
 9. Projekty przygotowane są na dzień tatuowania (lub w dniu tatuowania) po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Klientem. Wszelkie zmiany wprowadza się bezpośrednio przed tatuowaniem.
 10. W Studiu Till Death Tattoo nie ma możliwości wykonania kopii istniejącego już tatuażu, może on jednak służyć jako referencja.
 11. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 12. Tatuator w porozumieniu z Klientem ma prawo wprowadzić niezębne zmiany w projekcie, jeśli wykonanie go skutkowałoby rozlaniem bądź deformacją tatuażu na przestrzeni lat.
 13. Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia Klienta, jego nieodpowiedniego zachowania lub wystąpienia zmian naskórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż.
 14. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.
 15. Klient zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczącej pielęgnacji świeżego tatuażu – instrukcja w formie papierowej dostępna jest dla każdego Klienta wykonującego tatuaż.
 16. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
 18. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu wykonywane są bezpłatnie w terminie trzech miesięcy od momentu wykonania tatuażu.
 19. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.

PIERCING

 1. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie w obecności rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Rezerwacji terminu przekłucia można dokonać osobiście lub poprzez Booksy. tilldeathtattoo.booksy.com
 3. Aktualny cennik przekłuć znajduje się na stronie www.tilldeath.pl oraz na naszym Instagramie.
 4. Przed wykonaniem zabiegu Klient/Opiekun Prawny Klienta zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Świadomej zgody na zabieg”
 5. Studio zapewnia sterylność używanych przy przekłuciu kolczyków oraz narzędzi.
 6. Przekłucia wykonywane są wyłącznie igłą, nie ma możliwości wykonania przekłucia pistoletem.
 7. Przekłucie uszu możliwe jest u dzieci w wieku minimum 8 lat, przekłucie chrząstek w uchu w wieku minimum 14 lat, przekłucia w ciele i twarzy w wieku minimum 16 lat, dermale i przekłucia intymne oraz powierzchniowe w wieku minimum 18.
 8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczącej pielęgnacji świeżego przekłucia.
 9. Wymiana kolczyka w trakcie gojenia w celu dostosowania rozmiaru po ustąpieniu opuchlizny jest bezpłatna.
 10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie występującą migrację kolczyków, komplikacje wynikające z mechanicznych urazów przekłucia lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną rany.

LASEROWE USUWANIE TATUAŻU

 1. Rezerwacji terminu laserowego usuwania tatuażu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez media społecznościowe, formularz kontaktowy na stronie internetowej lub osobiście w studiu.
 2. Przed zabiegiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia „Karty Konsultacyjnej”
 3. Studio zapewnia pełną informację o technice wykonywania zabiegu i zasadzie jego działania, oraz zapewnia sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn medycznych.
 4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za prędkość procesu usuwania tatuażu w związku z uzależnieniem procesu od indywidualnych cech fizjologicznych każdego organizmu. Na tempo i skuteczność procesu ma wpływ również rodzaj użytych do wykonania tatuażu barwników oraz głębokość, na jaką zostały wprowadzone (im głębiej, tym trudniej je usunąć).

KARTY PODARUNKOWE

 1. Karty podarunkowe o dowolnej wartości można nabyć bezpośrednio w Studio.
 2. Kartę można wykorzystać zarówno na wykonanie tatuażu, piercingu jak i sesję laserowego rozjaśniania tatuażu.
 3. Ważność karty wynosi pół roku od momentu zakupu.
 4. Istnieje możliwość przekazania karty podarunkowej innej osobie, należy to jednak skonsultować ze Studiem.
 5. Nie ma możliwości wymiany karty podarunkowej na gotówkę.